-A A +A

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

logo

Od blisko piętnastu lat aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska regionu. Utworzony w wyniku inicjatywy samorządów terytorialnych zlewni rzeki Wisłoki.  Do Związku należy 20 gmin położonych na obszarze województwa małopolskiego i podkarpackiego obejmujących pięć powiatów: dębicki, gorlicki, jasielski, krośnieński  i tarnowski. Są to gminy:  Miasto Jasło, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.MapaWspólne działanie oraz solidarna współpraca jednostek samorządu terytorialnego w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, ukierunkowane na efektywne pozyskanie oraz wykorzystanie środków unijnych,  przełożone zostało na sukces, który obrazują następujące osiągnięcia:

Ø  w ramach programu Unii Europejskiej – Phare 2001 wybudowano 65 km kanalizacji sanitarnej, wartość projektu 3 mln euro,

Ø  w ramach Funduszu Spójności wybudowano:
10 oczyszczalni ścieków, 600 km kanalizacji sanitarnej, 90 km sieci wodociągowej, zmodernizowano 4 oczyszczalnie ścieków oraz 2 stacje uzdatniania wody; wartość projektu to 48 mln euro,

Ø  Związek zrealizował również liczne projekty z zakresu edukacji ekologicznej i turystyki o łącznej wartości ponad 650 tys. zł.  

Ø  Kolejny projekt Związku w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy obejmuje realizację instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach prywatnych, wartość projektu 29 mln CHF.

 

Aktualnie trwają prace przy realizacji Projektu Funduszu Spójności „Program poprawy czystości  zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”, 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wybudowanych zostanie 90 km sieci wodociągowej, 14 km kanalizacji sanitarnej oraz zmodernizowane zostaną 2 oczyszczalnie ścieków: w Jaśle i Woli Żyrakowskiej. Całkowity koszt projektu to 55 mln zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko